Stichting Kunst en Cultuur (K&C) Treebeek

De stichting Kunst & Cultuur Treebeek is een stichting die zich ten doel stelt non-profitorganisaties te ondersteunen op het gebied van kunst en cultuur in de wijk Treebeek te Brunssum (art. 2 van de stichtingsakte).

Die ondersteuning vindt plaats in de vorm van subsidies aan organisaties (voornamelijk verenigingen) gevestigd in de gemeente Brussum en bij voorkeur met een substantieel aantal leden in de wijk Treebeek (zie verder onder Richtlijnen toekenning subsidie).